Obvestilo za starše 3. in 4. razreda!

Vabim vas na roditeljski sestanek za 3. in 4. b razred, ki bo v četrtek, 6. 9. 2012, ob 17.00 uri na Rakeku (skupni uvodni del bo v jedilnici, sestanek v šolski knjižnici). Prvi del bo ločen po razredih, drugi del glede tabora pa bo za 4. b-razred skupni (s 4. a-razredom).

 

Dnevi red:

1. predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2012/13

2. seznanitev s potekom dela v CŠOD Lipa

3. razno

razredničarka Suzana Rebec