Od oktobra do konca šolskega leta bo na naši šoli Laura Fernández Fernández, študentka iz Španije, ki opravlja Erasmus prakso v skladu z evropskimi programi mobilnosti. Za naše učence je to pomembna evropska izkušnja.

Za vsakodnevno sporazumevanje z Lauro uporabljamo angleščino in tako spoznavamo pomen učenja tujih jezikov, hkrati pa razvijamo čut za lastno identiteto.

Laura je sedaj že naša dobra znanka. Učenci jo srečujejo na hodnikih in pri pouku. Vključuje se v pouk angleščine od 4. – 9. razreda, kjer nam omogoča pristne izkušnje z rabo tujega jezika, pomaga pri delu v parih in skupinah, nudi pomoč šibkejšim učencem, pa tudi podporo pri izvajanju drugih oblik učenja.

Učenci skozi Laurine predstavitve spoznavajo zgodovino, tradicijo in kulturo Španije, znamenitosti države, sodobni način življenja, aktualno dogajanje, primerjajo svojo domovino z drugo zahodnoevropsko državo, kritično razmišljajo o trenutnih razmerah v Evropi, posredno spoznavajo španski jezik in še mnogo drugega.

Laura občasno obišče učence tudi pri nekaterih drugih predmetih, kjer jo lahko tudi učenci kaj naučijo, rada pomaga pri praktičnih dejavnostih, se vključuje v dni dejavnosti in interesne dejavnosti. Učencem tedensko nudi sistematično učenje španščine, v prihodnje pa nas bo naučila pripraviti tudi kakšno značilno špansko jed.