ZAKAJ?
Ker prostovoljstvo prinaša veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti, tako uporabnikom kot prostovoljcem.
Ker spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti, tako znotraj generacije kot med različnimi generacijami.
Ker omogoča izkustveno učenje odgovornosti.
Ker aktivira veliko človeške energije za skupno dobro.
Ker razvija sočutje in posluh za potrebe soljudi.
Ker z občutkom smisla preganja brezvoljnost in apatijo.
Ker omogoča otrokom, ki imajo različne težave v razvoju, uveljavljanje na pozitiven in koristen način.
Ker spodbuja lastno iniciativnost mladih za delovanje na področjih, ki jih zanimajo.
Ker krepi socialne veščine mladih prostovoljcev in s tem izboljšuje medsebojne odnose.
Ker žlahti šolsko klimo.
Ker preprečuje in odpravlja nasilje v šolah.
Ker odpira jasen pogled na različna poklicna področja.
Ker sprošča in osvobaja od utesnjenih vedenjskih vzorcev.
Ker pomeni priložnost za pridobivanje novih znanj in nabiranje izkušenj na drugačen način.

PROJEKT PROSTOVOLJSTVO 2012/2013

 bodiup 728 90