Šolska skupnost je skupnost učencev Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek.
Skupnost učencev šole oblikujejo vsi učenci na šoli. 

PARLAMENT ŠOLSKE SKUPNOSTI sestavljajo predstavniki razredov v šolski skupnosti učencev. 

Naloge parlamenta šolske skupnosti:

 • Potrjujejo letni program dela šolske skupnosti.
 • Obravnavajo in dajejo predloge k pravilom šolskega reda in ostalim skupnim pravilom.
 • Dajejo predloge v zvezi z življenjem in delom na šoli.

Parlament šolske skupnosti v letošnjem šolskem letu sestavljajo:

 • PARLAMENT ŠOLSKE SKUPNOSTI sestavljajo predsedniki in nad. predsednik:(5. A)Luka Stražišar,                        Nik Istenič

  (6. A)Urban Zorman,                       Erik Grgič

  (6. B)David Pivk,                              Vitan Logar

  (7. A)Bor Šajn,                                   Ema Avsec

  (7. B)Mario Cvijić,                            Ambrož Puntar

  (8. A)Tina Virant,                             Maja Benčan

  (8. B)Aleksandar Mihajlovski,      Jan Ileršič

  (9. A)Anja Zdovc,                              Luka Zalar

  (9. B)Nejc Perko

Mentorica šolske skupnosti je svetovalna delavka Tjaša Prudič.