Izbirni predmeti so dokaj nov način prilagajanja osnovnošolskih vsebin individualnim razlikam in interesom učencev. Omogočajo usvajanje novih znanj, poglabljanje in širitev znanja, povezovanje znanj z različnih področij.
 
Na pobudo Uprava RS za zaščito in reševanje je bil izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami uvrščen na seznam izbirnih predmetov prvič v šolskem letu 2010/2011. Namen izbirnega predmeta je, da se učenci zadnje triade osnovne šole učijo o pojavu naravnih in drugih nesreč kot stalnem spremljevalcu človeštva; o dejavnem odnosu človeštva do nesreč; vlogi sodobne družbe, načinu življenja, odnosu do okolja in njihovem vplivu na nastanek nesreč;ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč; ukrepih za preprečevanje nesreč in ukrepanju pred nesrečami, med njimi in po njih; pomenu prostovoljstva in delu reševalnih služb.
 
V šolskem letu 2012/2013 je bil tudi našim učencem ponujen izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pod mentorstvom učiteljice Tjaše Prudič. Zaradi zanimanja učencev smo predmet pričeli izvajati. V okviru zgoraj naštetih vsebin želimo učencem dati drugačno izkušnjo, učence odpeljati iz učilnice, se povezati z okoliškimi organizacijami in na multidisciplinaren ter multisenzoren način učencem podati nova znanja in vsebine. V mesecu septembru nam je Gasilka zveza Cerknica omogočila 8 ur vodenih dejavnosti, ki so potekale v Gasilnem domu v Cerknici in nam tam razložila delovanje Gasilske zveze Slovenije, omogočila raziskovanje gasilnega doma in vozil, predstavila različne gasilne aparate, njihov namen in pomen, učenci so izvedli vajo z vedrovko in imeli možnost peljati se z gasilnim avtomobilom ter se preizkusiti v gašenju pa še kaj bi se našlo.
 
V mesecu decembru nas je obiskal predstavnik OO Rdečega križa Cerknica – Loška dolina – Bloke in članica ekipe prve pomoči. Predstavila sta nam zgodovino Rdečega križa, namen in cilje te organizacije in nam s praktičnimi vajami poskusila podati vpogled v prvo pomoč. Preizkusili smo se v oživljanju, spoznali položaj nezavestnega, se pogovorili, kako ravnati ob nesrečah, kakšna je naša dolžnost in spoznali opremo ekip prve pomoči.
 
Učenje na tak način je učenje za življenje, znanje, ki ostaja in izkušnje, ki jih ne pozabimo. Hvala Gasilski zvezi Cerknica in OO Rdečega križa Cerknica – Loška dolina – Bloke, ker našim učencem omogočajo takšne izkušnje.
 
Nekaj utrinkov si lahko ogledate TUKAJ.