Društvo prijateljev mladine Notranjska in OŠ “Jožeta Krajca” Rakek

V A B I T A

na občinski otroški parlament na temo ODRAŠČANJE.

Potekal bo v torek, 5. marca 2013, s pričetkom ob 13.00 na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek.

 Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav in uradni začetek parlamenta
2. Poročila skupin o delu po šolah 
3.
 
Delavnice po skupinah na določeno temo
a.
 
STARŠI NAM UKAZUJEJO
b.
 
PRAVI PRIJATELJ/PRIJATELJICA
c.
 
ODRAŠČANJE IN SPOLNI ODNOSI
4.
 
Volitve skupin v regijski parlament
5.
 
Kratek kulturni program
6. Zaključek parlamenta in razglasitev izvoljenih skupin v regijski parlament