V ponedeljek, 11. februarja, smo z učenci osmih razredov, ki so vključeni v projekt Roden, izvedli drugo srečanje z gospodom Bajtom, predstavnikom Slovensko-švedskega društva iz Ljubljane, ki kot ‘dobri boter’ bdi nad našimi pripravami na mednarodno izmenjavo in nam nudi pomoč in podporo.

Učenci so svoje znanje o Švedski nadgradili z dejstvi, ki nam jih je ob informativni predstavitvi nudil gospod Bajt, se učili šteti po švedsko, izgovarjati imena svojih vrstnikov in imeli možnost izvedeti, kako živijo na Švedskem, kakšne jedi imajo in podobno. Še več slednjega pa nam je gospog Bajt obljubil na naslednje srečanje, ki bo aprila.

Med tem se bo gospod Bajt ponovno srečal z našimi partnernji na Švedskem, obiskal pa jih je že januarja in jim predstavil delček o nas. Hkrati se predstavljamo tudi sami, saj redno pošiljamo švedskim partnerjem zgovorne PowerPoint predstavitve naše dežele, okolja in življenja pri nas.