Šolsko tekmovanje iz znanja Vesele šole bo v sredo, 13. 3. 2013, ob 13. uri.

Vprašanja so podobna tistim v preizkusih v tiskanih prilogah Pila in Plusa in v učnih poteh na spletu. Vprašalnik vsebuje 20 nalog različne težavnostne stopnje. Čas za reševanje nalog je 45 minut.  


Teme in naloge šolskega tekmovanja

Šolsko tekmovanje, ki bo 13. marca 2013, bo vključevalo teme:
– Gibljive slike – postani režiser! 
– Stara Kitajska 
– Skrivnosti svetlobe 
– Družina skozi čas  
– Svet žuželk 
– Voda je življenje