V četrtek, 14. marca, bo na naši šoli ob 17. uri potekala območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov, ki jo bo strokovno spremljal prof. Tomaž Habe. Nastopilo bo preko 250 pevcev, od teh tudi tri pevske zasedbe, ki bodo predstavljale našo šolo – dva otroška zbora in mladinski zbor. Pevci bodo ta dan prišli na vajo že po 15. uri (natančna navodila so že dobili), ker moramo kasneje oder za vajo prepustiti pevcem iz drugih šol. Za malico pevcev bo poskrbljeno.

Žal bodo dogodek zaradi prostorske stiske lahko spremljali le nastopajoči pevci, starši in ostali zainteresirani pa boste na vrsto prišli ob drugih priložnostih. 

Predvidoma se bo revija končala okrog 18. ure.

Lep pozdrav, mentorica: Katja S. Zafred