Danes se je 10 učencev iz 8. razreda udeležilo mednarodne študije o računalniški in informacijski pismenosti (International Computer and Information Literacy Study ICILS). Raziskava ICILS proučuje računalniško in informacijsko (RI) pismenost učencev osnovne šole v različnih državah – trenutno v raziskavi sodeluje 22 držav. Proučujejo razlike v dosežkih računalniške in informacijske pismenosti med državami ter med šolami v državah na način, da bodo lahko povezali dosežke s poučevanjem oziroma uporabo IKT pri pouku.

IMG 9489