V tem tednu je Lenart prejel mizo, s katero bo njegovo šolsko delo lažje.

[coolEye how=album puser=osrakek source=picasa search=16April201304]