Predmet Datum
Zgodovina 19.10.2012 
Angleščina 24.10.2012
Matematika 25.10.2012
Slovenščina 15.11.2012
Nemščina1 23.11.2012
Geografija 7.12.2012
Naravoslovje 10.12.2012
Matematika 20.12.2012
Nemščina1 9.1.2013
Angleščina 11.1.2013
Glasbena vzgoja 14.2.2013
Slovenščina 21.2.2013
Angleščina 12.3.2013
Matematika 14.3.2013
Geografija 19.3.2013
Zgodovina 26.3.2013
Nemščina 15.5.2013
Naravoslovje 20.5.2013
Matematika

23.5.2013

Slovenščina

29.5.2013

Angleščina

30.5.2013