Današnje dopoldne smo z učenci Podružnične šole Unec preživeli na šolskem vrtu, kjer smo rastline, ki so jih učenci pridno vzgajali v zadnjem mesecu, presadili na svoje gredice in posejali še nekaj drugih rastlin. Pred tem je vsak razred svojo gredico prekopal, počistil in uredil.

Učenci si s tovrstnimi dnevi dejavnosti privzgajajo občutek za vzgajanje lastnih rastlin (samooskrba) in shranjevanje semen ter njihovo ponovno uporabo.

Plodove bodo učenci v prihodnjih mesecih tudi pobrali in iz njih pripravili okusne jedi.

[coolEye how=album puser=osrakek source=picasa search=TDSolskiEkovrt]