Učenci in učenke ste izmed ponujenih predmetov izbrali naslednje:

Elektrotehnika
Glasbeni projekt
Izbrani šport – odbojka
Izbrani šport – nogomet
Izbrani šport – košarka
Kemija v okolju
Multimedija
Nemščina I.
Nemščina II.
Nemščina III.
Načini prehranjevanja
Obdelava gradiv – les
Poskusi v kemiji
Retorika
Raziskovanje organizmov v domači okolici
Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev