V tem šolskem letu smo začeli z interesno dejavnostjo PROSTOVOLJSTVO.

Učencem od 1. – 5. razreda smo pomagali delati domače naloge v podaljšanem bivanju.

Tako je Breda ob petkih pomagala učencem 2. in 3. razreda, ob sredah pa učencem 4. in 5. razreda. Katja Z. učencem 4. razreda podružnične šole, Katja B. učencem od 1. – 3. razreda podružnične šole, Lejla pa učencem 1. razreda.

Nekaj vtisov naših prostovoljk:

“Bilo je zelo lepo, dobila sem veliko izkušenj za delo z mlajšimi otroki (mogoče bom šla na srednjo vzgojiteljsko šolo). Imela sem dober občutek, saj sem z njimi navezala stike, otroci so mi vsak dan mahali po hodnikih.” Breda

“Bilo je kulsko.” Lejla

“Naučila sem se bili potrpežljiva, saj otoci potrebujejo veliko časa, da pripravijo šolske potrebščine. Monika in Kaja sta se mi velikokrat zahvalili: Hvala, ker si nam včeraj pomagala.” Katja B.

“Z njimi sem menjala nalepke. Bilo je fajn.” Katja Z.