Javni Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 6. 6. 2013 objavil Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014.

Rok za oddajo vlog je za dijake 9. 9. 2013 in za študente 9. 10. 2013.

Predmet javnega poziva so Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014, in sicer:
– dodelitev Zoisove štipendije za vlagatelje, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013 Zoisove štipendije niso prejemali, in
– nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za štipendiste, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013 prejemali Zoisovo štipendijo, oziroma jim je štipendijsko razmerje mirovalo, in nadaljujejo izobraževanje v višjem letniku oziroma na višji ravni izobraževanja.

Vsi vlagatelji morajo izpolnjevati splošne pogoje, kot jih določa Zakon o štipendiranju in vsaj enega izmed sledečih pogojev za pridobitev (v nadaljevanju: merila):
– merilo uspeha, pri čemer se upoštevajo ocene iz šolskega oziroma študijskega leta 2012/2013;
– merilo zlate mature, pri čemer se upoštevajo rezultati mature, doseženi v šolskem letu 2012/2013;
– merilo uvrstitve med najboljših 5 % študentov v študijskem letu 2012/2013 v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju;
– merilo izjemnih dosežkov, pri čemer mora biti izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih (2011/2012 in 2012/2013).
Posamezna merila so podrobneje opredeljena v javnem pozivu. Vlagatelj lahko izkazuje izpolnjevanje enega ali več meril (npr. merilo uspeha in merilo izjemnih dosežkov), vendar se vsako merilo obravnava ločeno. Če vlagatelj izpolnjuje pogoje za pridobitev štipendije po več merilih, se mu Zoisova štipendija dodeli le na podlagi enega merila.

Vloge vlagateljev za dodelitev štipendije se razvrstijo glede na uveljavljano merilo od najvišjega do najnižjega rezultata. Pravica do Zoisove štipendije se dodeli tistim vlagateljem, ki se v posamezni skupini najbolje razvrstijo,in sicer do porabe sredstev.

Rok za oddajo vlog je pričel teči z dnem objave javnega poziva. Zadnji rok za oddajo vlog je:
ponedeljek, 9. 9. 2013, za dijake, ki so v šolskem letu 2013/2014 vpisani v srednješolsko izobraževanje, in
sreda, 9. 10. 2013, za študente, ki so v študijskem letu 2013/2014 vpisani v višješolsko ali visokošolsko izobraževanje.

Dodatne informacije so na voljo:
na spletni strani javnega sklada v poglavju Zoisove štipendije, kjer najdete tudi odgovori na pogosta vprašanja o Zoisovih štipendijah,
na e-poštnem naslovu zoisi[@]sklad-kadri.si,
v času uradnih Javnega sklada ur vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko na številkah 01 434 10 83 in 01 434 10 81.