V času od 17. do 21. junija učenci 2. a in 2. b odhajajo v CŠOD v Sečo pri Portorožu. Tam bodo poleg 20-urnega tečaja plavanja opravili še naravoslovne in družboslovne dejavnosti po programu. Odhod je 17. junija ob 8.30. Vrnemo se 21. junija. Predvideni uri prihoda sta: Unec ob 14.30 in Rakek ob 14.45.