Spoštovani starši!

Vse starše, ki boste z novim šolskim letom 2013/14 prijavili svojega otroka na šolsko prehrano, naprošamo, da izpolnite priloženi obrazec Prijava učenca na šolsko prehrano. Če je vaš otrok po določenih kriterijih upravičen do dodatne subvencije za malico in morda subvencije za kosilo, morate v mesecu avgustu 2013 vložiti vlogo na predpisanem obrazcu na pristojnem centru za socialno delo (CSD). Če vloge ne boste pravočasno oddali, boste s 1. 9. 2013 plačali polno ceno malice oz. kosila.

Do subvencije malice so upravičeni:

  • učenci, pri katerih je povprečni mesečni dohodek na družinskega člana nižji ali enak 42 % neto povprečne plače.

Dodatna subvencija pripada tudi učencem, ki so v rejništvu.

Do subvencije kosila so upravičeni:

  • učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače.

Subvencija se dodeli v višini cene kosila in velja za obdobje enega šolskega leta.

Učencu, ki uveljavlja pravico do subvencije pred začetkom šolskega leta in se njegovi vlogi ugodi, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne, ko CSD prejme vlogo za subvencijo.

Izpolnjeno prijavo na šolsko prehrano (obrazec PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO 2013/14, ki je priložen dopisu) do petka, 21. junija 2013, oddajte razredniku vašega otroka ali v tajništvu šole.

Pogodbo o zagotavljanju organizirane prehrane v šoli in sprejemanju obveznosti plačila stroškov dejavnosti v skladu s šolskim koledarjem in letnim delavnim načrtom šole (prevozi, vstopnine, šola v naravi, dnevi dejavnosti …) za šolsko leto 2013/2014 vam bomo posredovali v začetku novega šolskega leta.

 

Marija Opeka, vodja šolske prehrane

mag. Anita Ivančič, ravnateljica

 

prijava hrana