Urnik  vračanja učbenikov iz učbeniškega sklada:

4. a – petek, 21. 6. 2013 – 1. šolska ura

5. a – četrtek, 20. 6. 2013 – 1. šolska ura

6. a – sreda, 19. 6. 2013 – 3. šolska ura

6. b – sreda, 19. 6. 2013 – 4. šolska ura

7. a – sreda, 19. 6. 2013 – 1. šolska ura

7. b – sreda, 19. 6. 2013 – 2. šolska ura

8. a – četrtek, 20. 6. 2013 – 3. šolska ura

8. b – četrtek, 20. 6. 2013 – 4. šolska ura

Učencem prve triade bodo učbenike pobrale njihove razredničarke.

Na podružnični šoli Unec boste učbenike vrnili v petek, 21. 6. 2013, 4. in 5. šolsko uro.

Lea Sterle