Šolska skupnost je skupnost učencev Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek.
Skupnost učencev šole oblikujejo vsi učenci na šoli.

PARLAMENT ŠOLSKE SKUPNOSTI sestavljajo predstavniki razredov v šolski skupnosti učencev.

Naloge parlamenta šolske skupnosti:

[list icon=”cog”][list_item]Potrjujejo letni program dela šolske skupnosti.[/list_item]
[list_item]Obravnavajo in dajejo predloge k pravilom šolskega reda in ostalim skupnim pravilom.[/list_item]
[list_item]Dajejo predloge v zvezi z življenjem in delom na šoli.[/list_item][/list]

Parlament šolske skupnosti v letošnjem šolskem letu sestavljajo: 

[list icon=”user”]

[list_item]4.a: Nikola Jovanović, Tristan Lavrić [/list_item]
[list_item]4.b: Analea Jovanović, Nik Žitko[/list_item]
[list_item]5.a: Maria Radić, Val Hribernik[/list_item]
[list_item]5.b: Taj Urbas, Nika Zakrajšek[/list_item]
[list_item]6.a: Manca Pohole, Vita Urbas[/list_item]
[list_item]6.b: Anže Štrukelj, Tinkara Obreza[/list_item]
[list_item]7.a: Ajda Perko, Taja Doles[/list_item]
[list_item]7.b: Ela Jambrošič, Robi Jurca[/list_item]
[list_item]8.a: Loti Strle, Carmen Taja Sekula[/list_item]
[list_item]8.b: Sanja Mihajlovska, Lejla Bosnić[/list_item]
[list_item]9.a: Luka Zidar, Lenart Logar[/list_item][/list]

Mentorica šolske skupnosti je učiteljica Tina Milavec.