26. 9. 2013 so učenci 9. a in 9. b obeležili evropski dan jezikov. Učenci so bili razdeljeni v skupine skupaj s švedskimi vrstniki na mednarodni izmenjavi. Po skupinah so sodelovali v jezikovnih delavnicah:

  •  metafore, pregovori, stalne besedne zveze
  • onomatopeja
  • šale – prevod in ohranjanje humora
  • anekdote o medsebojnem sporazumevanju – prigode zaradi jezikovnih razlik
  • drevo – slovar
  • pesmice

V delavnicah so ustvarjali in prevajali na določeno temo. Delavnico so zamenjali vsakih 15 minut, skupno 2 šolski uri, nato pa je sledila skupna predstavitev posameznih točk in evalvacija.

Cilji, ki so jih osvajali:

  •  primerjati jezikovne prvine slovenskega in švedskega jezika
  • uporaba angleščine kot metajezika
  • krepitev evropske zavesti in občutka evropskega državljanstva
  • dvig lastne samopodobe in nacionalne zavesti