Na razredni uri ob začetku šolskega leta so se  učenci odločili obeležiti svetovni dan učiteljev tako, da bi na ta dan prevzeli njihovo vlogo, o kateri so se pogovarjali. Nekaj dni pred obeležitvijo so učenci glede na svoje interese pristopili k učiteljem in jih prosili za napotke za izvedbo učne ure, po katerih so se nato sami ali v dvojicah pripravili. Skušali so upoštevati tudi temo VODA. Učenci so o svojih izvedbah poročali na razredni uri.

Pri izvedbi projekta je sodelovalo 15 učencev, ki so poučevali kar pri 20 učnih urah, v 9 različnih razredih in pri 11 različnih predmetih. Večina se je na svoje ure dobro pripravila, nekateri pa se morda do sedaj vendarle niso povsem zavedali dolžine učne ure in zahtevnosti učencev z učiteljevega zornega kota in bodo znali ceniti trud dobrih učiteljev.

Cilji, ki smo jim sledili:

  • učenec soustvarja učni proces
  • naučiti se spoštovati drug drugega
  • aktivno sodelovati v svojem intelektualnem razvoju
  • izboljšati komunikacijske sposobnosti
  • uporabiti in razviti različne učne stile
  • v proces izobraževanja vključiti štiri Delorsove stebre izobraževanja
  • izobraževanje je človekova pravica