KNJIŽNIČNI RED

 

1. DELOVNI ČASclock

 

Knjižnica je odprta vsak dan  od 7.30 do 14.30 ure.

Izposoja  poteka po naslednjem urniku:

 

PONEDELJEK
 • od   7:30 do   8:15
 • od 11:55 do 14:30
TOREK
 • od   7:30 do   8:15
 • od 11:55 do 14:30
SREDA
 • od   7:30 do   8:15 
 • od 11:55 do 14:30
ČETRTEK
 • od   7:30 do   8:15
 • od 11:55 do 14:30
PETEKUNEC
 • od   7:30 do 7:15
 • od 11:55 do 14:30 – PŠ UNEC

 

Izposoja knjig poteka samo v času pouka.

Med šolskimi počitnicami ne izposojamo gradiva.

 

2. ČLANSTVO, ČLANSKA IZKAZNICA

 Vsi učenci in učenke ter delavci šole ste vpisani v knjižnico. Ob prvem obisku  brezplačno dobite izkaznico, s katero si lahko izposodite knjižno gradivo. Neknjižno gradivo izposojamo samo učiteljem.

3. IZPOSOJA, ODŠKODNINA

Naenkrat si učenci in učenke prvih razredov lahko izposodite največ tri knjige, ostali pa pet knjig.

Knjige imate lahko izposojene 14 dni. Če po njih ni povpraševanja, se čas izposoje lahko podaljša za 7 dni. V primeru, da ima učenec knjige izposojene dalj časa, kot je določeno v knjižničnem redu, bomo o tem obvestili starše.

Knjige, ki so izposojene, lahko rezervirate.

S knjigami ravnajte lepo, da bodo v veselje tudi drugim bralcem.

Knjigo, ki jo zelo poškodujete ali izgubite, morate nadomestiti z enako ali enakovredno knjigo ali plačati odškodnino v protivrednosti knjige.

4. UPORABA ČITALNICE

 V čitalnici lahko poleg ostalih knjig berete tudi gradivo, ki si ga ni možno izposoditi na dom. Sem sodijo:

 • revije,
 • učbeniki,
 • projektne in raziskovalne naloge,
 • knjige iz priročne knjižnice( enciklopedije, slovarji, leksikoni).

 

5. UPORABA RAČUNALNIKA

Dovoljena je brezplačna uporaba računalnika pod nadzorom knjižničarke.

Dostop je omejen na odprtost knjižnice.computer ant

Vsi uporabniki interneta se morajo podpisati v priložen zvezek.

Računalnik je namenjen pridobivanju informacij za šolsko delo

(seminarji, projekti, domače naloge…).

Računalnik ni namenjen uporabi za lastne potrebe (dopisovanje,

odpiranje spornih strani, ki niso namenjene šolski uporabi…).

Kdor tega ne upošteva, se mu prepove uporaba računalnika.

6. PRAVILA OBNAŠANJA

 

V  knjižnici bomo:bug_family

 • samostojno ali ob pomoči knjižničarke iskali knjige,
 • uživali ob branju knjig, stripov, slikanic in revij,
 • pomagali mlajšim učencem pri iskanju knjig,
 • tiho govorili in pazili, da ne bomo motili drugih,
 • slikali, risali ali izdelovali plakate.

V knjižnici ne bomo:

 • kričali, vpili ali se glasno pogovarjali,
 • tekali in telovadili,
 • prinašali hrane in pijače,
 • uporabljali mobilnih telefonov,
 • uporabljali knjižničarkinega računalnika in hodili za izposojevalno mizo.

 

 

 

Knjižničarka:                                                                    Ravnateljica:
Lea Sterle                                                                        mag. Anita Ivančič
 
Rakek, september 2010