V ponedeljek, 21. 10. 2013, začne dopoldanska skupina (9.00 – 11.00) in popoldanska skupina (16.00 – 18.00) s prvo delavnico “Računalnik, moj prijatelj”. Vse delavnice se bodo izvajale v šolski računalniški učilnici B1 v pritiličju (oranžni hodnik). Od obeh glavnih vhodov šole vas bodo k učilnici usmerjale oznake za Simbi@zo, kot je prikazano na spodnji sliki.

puščica