Spoštovani!

Seznanjamo vas z vsebino OKROŽNICE MIZŠ-ja o dogovoru v zvezi z izvajanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Dogovor velja od 5. decembra 2013.

ravnateljica mag. Anita Ivančič