V okviru ZOTKS in Državnega srečanja mladih raziskovalcev
OŠ »Jožeta Krajca« RAKEK

razpisuje

REGIJSKO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV,

ki bo 10. 4. 2014 na OŠ “Jožeta Krajca” Rakek. 
Namen srečanja je čim zgodnejše uvajanje mladih v znanost ter popularizacija znanosti in tehnike, odkrivanje nadarjenih učencev in dijakov na posameznih področjih ter  spodbujanje k poglabljanju znanja in raziskovalne dejavnosti.

Pomembni datumi:

31. 1. 2014  prijava na regijsko srečanje

PRIJAVA na regijsko srečanje mladih raziskovalcev_2013.2014

21. 3. 2014  oddaja povzetka raziskovalne naloge (po e-pošti)
28. 3. 2014  oddaja tiskane verzije raziskovalne naloge (3 izvode za člane)                                        komisije), po pošti ali osebno na OŠ Rakek
10. 4. 2014  regijsko srečanje mladih raziskovalcev
15. 4. 2014  prijava  in oddaja raziskovalnih nalog na državno srečanje
7. 5. 2014    zaključek 1. kroga državnega srečanja
19. 5. 2014  drugi krog državnega srečanja/predstavitev in zagovor

koordinatorica Notranjskega regijskega srečanja
Tjaša Prudič

mag. Anita Ivančič,
ravnateljica