Tema nacionalnega projekta DREVO = ŽIVLJENJE  v šolskem letu 2013/2014 je DRAGA ZEMLJA.

Vanj smo vključeni učenci z razredne stopnje na Rakeku, razredne stopnje na Uncu, učenci v nekaterih oddelkih OPB in v interesnih dejavnostih.

Cilji so: vzgajanje in osveščanje vseh nas o odgovornem ravnanju z Zemljo – da je prihodnost vseh živih bitij na Zemlji odvisna od skupnega reševanja ključnih vprašanj: človekovih pravic, demokracije, zdravja, okoljskih problemov…
Poudarek našega delovanja iz dopisa o projektu: »Izobraževalne organizacije smo najpomembnejši člen v procesu globalnega učenja. Zato je naša odgovornost, da z učnim okoljem odprtega pogovora mladim omogočimo in pomagamo razumeti soodvisnost tega sveta in jih kot posameznika spodbujamo k prizadevanju za pravičnejši in čistejši svet.«

Okvirni potek dela:

  1. Učence bomo spodbudili k odgovornemu ravnanju z Zemljo.
  2. Učence spodbudimo k razmišljanju o pomenu lastne soudeležbe pri spreminjanju sveta.
  3. Učenci iščejo rešitve, predloge – izberemo najizvirnejše in jih preizkusimo.
  4. Aktivnosti objavimo na spletni strani in na razstavnih prostorih – OŠ Rakek, PŠ Unec.
  5. Izbrane rešitve pošljemo v obliki puzzla na OŠ »Frana Kranjca«.

Nacionalni projekt DREVO = ŽIVLJENJE, DRAGA ZEMLJA se zaključi v maju 2014.