Nacionalni projekt DREVO=ŽIVLJENJE z letošnjo temo DRAGA ZEMLJA se počasi zaključuje.

Pravi zaključek projekta se bo odvijal na Osnovni šoli »Frana Kranjca« v Celju, 5. junija, na svetovni dan okolja.

Ta dan bo poleg zaključnega druženja s prireditvijo potekala tudi razstava izdelkov – stiropornih puzzlov vseh sodelujočih vzgojno-izobraževalnih ustanov.
Na puzzlih bodo strnjeni naši predlogi izboljšanja prihodnosti skupnega planeta, ki so prispeli do 26. maja.
Predlogi oz. izbrane rešitve z naše šole, ki smo jih v večini tudi praktično preizkusili so:

1.       NAPIŠEMO, UGLASBIMO IN ZAPOJEMO PESEM O ZEMLJI TER Z NJO OSVEŠČAMO LJUDI O ODGOVORNEM RAVNANJU Z NJO.

2.       PO ŽLEDOLOMU ODMRLA DREVESA UPORABIMO KOT GNOJILO (VISOKA GREDA) IN JIH NADOMESTIMO Z NOVIMI DREVESI.

3.       SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE IN ZA NAŠ PLANET – NPR. V ŠOLO HODIMO PEŠ.

4.       ODPADKE PONOVNO UPORABIMO – NPR. IZDELAMO IGRAČE.

5.       VZGOJIMO NOVA DREVESA IZ SEMEN, SKRBIMO ZANJE IN JIH POSADIMO NA PROSTO (SADOVNJAK) ALI VRNEMO V NARAVO (GOZD).

6.       IZDELAMO EKO DRUŽABNO IGRO, STRIP, PLAKAT, PRIPRAVIMO IN IZVEDEMO ANKETO TER REZULTATE ANKETE PREDSTAVIMO.

7.       PONOVNO UPORABIMO ODPADNI PAPIR – IZ ROČNO RECIKLIRANEGA PAPIRJA NAREDIMO SLIKE.

8.       PIŠEMO PISMA ODGOVORNIM OSEBAM – POLITIKOM IN JIH PROSIMO, DA NAJ SPREJEMAJO ZAKONE, KI BODO OHRANJALI ZEMLJO TUDI ZA NAŠE OTROKE.

[coolEye search=OblikovanjePuzzla how=album puser=osrakek source=picasa]

 

Video posnetek Draga Zemlja


Zahvaljujemo se podjetju Mfm Intarzija Proizvodnja, Trgovina in Turizem d.o.o. Prestranek, ki nam je podarilo stiroporno ploščo, iz katere smo oblikovali naš končni izdelek.