Učenci 5. razreda se letos odpravljajo v letno šolo v naravi, ki bo  od 9. – 13. junija 2014, v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli Rtič.
Za subvencioniranje šole v naravi bo šola prejela nekaj sredstev s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Subvencija je namenjena predvsem socialno in zdravstveno ogroženim učencem.

Šola bo dodelila sredstva za regresiranje šole v naravi na osnovi vloge, ki jo lahko vložijo otrokovi starši, skrbniki ali rejniki in jo lahko dobite pri razredničarki ali svetovalni delavki ali na spletni strani Izpolnjeno vlogo skupaj s prilogami oddajte v tajništvo šole ali pošljite na naslov OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, Partizanska 28, 1381 Rakek, do 30. maja 2014.

vloga za subvencijo LŠVN_2014