Odgovori in pojasnila gospe ravnateljice na zastavljena vprašanja so v debelem tisku.

  1. Papirni akciji bomo v okviru šolske skupnosti izvedli v mesecu novembru in mesecu maju. Zbrana sredstva v  novembru bomo namenili za nakup fotokopirnega papirja,  maja pa bo celoten izkupiček namenjen organizaciji valete devetih razredov. Tekmovanja razredov v zbiranju papirja ne podpiramo.
  2. Šolska prehrana se nam zdi primerna, pripombe so le na pijače (sok in čaj), ki so preveč razredčene in brez okusa. Nekateri so opazili, da so bureki manjši kot nekoč. Na podlagi strokovne ocene nadzora jedilnikov  maja 2014 je Inštitut za varovanje zdravja izdal navodila in priporočila za pripravo obrokov ter pijač, ki določajo, da je učencem pri obrokih potrebno ponuditi nesladkan čaj in vodo, zato so pijače temu primerne – nesladkane.

Vsa živila naročamo preko javnih naročil – bureki ustrezajo normativom.

  1. O šolskih plesih se bomo pogovorili na naslednjem sestanku.
  2. Predlagamo dva dežurna učenca, saj je dežurno mesto prazno, ko opravlja dežurni učenec naloge po šoli. Na dežurnem mestu je pozimi tudi hladno, svetloba je slaba za prebiranje in prepisovanje snovi. Dežurni učenec je odsoten z mesta le 1. in delno 2. šolsko uro, ko po razredih zbira prijave na malico in kosilo ter v jedilnici pripravlja mize. Skupaj z učiteljskim zborom smo sprejeli sklep o dežurstvu enega učenca.
  3. Pri prevozih bi si želeli, da avtobus ustavi tudi pri cerkvi. Šolski avtobus ustavlja na točno določenih mestih v dogovoru z Občino Cerknica.
  4. Odločili smo se za nov šolski zvonec. Novembra bomo izbrali nov zvonec, do takrat pa bomo nastavili staro glasbo Piratov s Karibov.
  5. Zanima nas, kaj se dogaja okrog nove športne dvorane.  Župan Občine Cerknica, g. Marko Rupar, je obljubil, da si bo v tem mandatu prizadeval za izgradnjo nove športne dvorane na Rakeku in slednjo postavljal na prioritetno mesto.
  6. Ob lepem vremenu bi se učenci radi družili v glavnem odmoru pred šolo na tlakovcih v copatih. Žal slednje ni mogoče, saj si vsi prizadevamo, da na šoli vzdržujemo red in čistočo. O vašem predlogu se lahko pogovarjamo v spomladanskem času, pod pogojem, da se boste v času odmora preobuli iz copat.

 

 

Rakek, 4.11.2014

 

Zapisal: mag. Anita Ivančič, ravnateljica