Jamarsko društvo 033

V petek, 19. 12. 2014, sta nam pouk izbirnega predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami popestrila predstavnika Jamarskega društva Rakek.

Poleg tega da smo se seznanili z delom jamarske in gorske reševalne službe, smo se lahko preizkusili tudi v uporabi nosil za reševanje, si ogledali obvezno opremo in pripomočke ter se preizkusili v dvigovanju in spuščanju po vrvi.

Seveda vam več povedo spodnje slike.

Predstavnikoma Jamarskega društva Rakek se lepo zahvaljujemo!

 

[coolEye search=JamarskoDrustvoRakek_19122014 how=album puser=osrakek source=picasa]