Gimnazija Škofja Loka vsako leto razpiše nacionalni projekt Jezik – kultura in tradicija in organizira tujejezični recital, na katerem sodelujejo učenci osnovnih in srednjih šol pa tudi vrtcev s točkami v materinščini ali tujih jezikih. V letu družine je bila razpisana tematika medgeneracijsko sodelovanje z naslovom »Rod rodu roko podaja«.

S skupino učencev iz devetega razreda smo izbrali temo, ki je zanje aktualna in hkrati ustrezna glede na razpis. Sklenili smo, da izpostavimo nekatere vplive moderne tehnologije na medsebojne odnose v razširjeni družini in družbi. Na podlagi izvirnega videa smo pripravili scenarij za nastop na recitalu, razdelili vloge, vadili in se učili besedil ter se pripravljali na nastop. Organizatorjem recitala smo posredovali računalniško predstavitev in izbor glasbe za ozadje. Učenci so bili dobro pripravljeni in prepričljivi. Recital je bil v petek, 7.11.2014, v Sokolskem domu v Škofji Loki. Zaradi katastrofalnih poplav tiste noči in slabe vremenske napovedi smo skupaj z vodstvom šole presodili, da se tega dne ni varno odpraviti na pot, zato se recitala nismo udeležili. Kljub temu smo prejeli potrdilo o sodelovanju, saj smo ves čas sodelovali z organizatorji in bili upravičeno odsotni.

Povzetek:
Moderna tehnologija se zažira v naša življenja in vpliva na pristnost naših medsebojnih odnosov med sovrstniki, sorojenci, mladino in starši. Starši in stari starši nas s svojimi izkušnjami in nasveti skušajo usmerjati na pravo pot med slepim sledenjem brezmejnosti medmrežja in priložnostmi v pristnejšem, naravnem druženju.