OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je v mesecu decembru razveselila Katjo Zalar in ji omogočila srečanje s skupino Big Foot Mama. Katja se nam iskreno zahvaljuje, ker smo ji izpolnili njeno skrito željo.

[coolEye search=BigFootMamaInKatjaZalar how=album puser=osrakek source=picasa]