Zavod ima uradne ure za stranke vsak dan v tednu, in sicer:

  • od 7:30 do 10.00 in od 12.00 do 14.00 ure.

 

Uradne ure na posameznih delovnih mestih se določijo na naslednji način:

Delavec dopoldan  popoldan
Ravnatelj za delavce /starše/ druge stranke vsak dan od 7.30 do 8.00 za delavce /starše/ druge stranke vsak dan od 13.00 do 14.00
Pomočnik ravnatelja v skladu z urnikom dopoldanskih govorilnih ur v skladu z urnikom popoldanskih govorilnih ur in na roditeljskem sestanku
Vodja dislocirane enote v skladu z urnikom dopoldanskih govorilnih ur v skladu z urnikom popoldanskih govorilnih ur in na roditeljskem sestanku
Učitelji/ ……………… / v skladu z urnikom dopoldanskih govorilnih ur v skladu z urnikom popoldanskih govorilnih ur in na roditeljskem sestanku
Knjižničar v skladu z urnikom dopoldanskih govorilnih ur

za učence v skladu z urnikom knjižnice

v skladu z urnikom popoldanskih govorilnih ur in na roditeljskem sestanku
Računovodja od 7:30 do 10.00 za delavce /starše/ druge stranke vsak dan od 13.00 do 14.00
Poslovni sekretar od 7:30 do 10.00 za delavce /starše/ druge stranke vsak dan od 12.00 do 14.00