S projektom Tradicionalni slovenski zajtrk želimo izobraževati, obveščati in osveščati otroke in šolajočo se mladino ter širšo javnost o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo.

Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije leta 2012, in ga obeležujemo tretji petek v novembru. Letos bo to v petek, 20. novembra.

Učenci boste skupaj z učiteljem prvo šolsko uro v učilnici, kjer imate  takrat pouk  po urniku, pozajtrkovali jabolko, med, maslo, črni kruh brez aditivov in mleko. Vsa živila so slovenskega porekla, pri čemer se zahvaljujemo Čebelarskemu društvu Rakek za podarjeni med. Druga sredstva za nabavo živil  bo financiralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Malica bo po ustaljenem urniku  ob 9.55.

Vodja šolske prehrane: Marija Opeka