V šolskem letu 2016/2017 bodo izvajani naslednji obvezni in neobvezni izbirni predmeti:

II. triada Unec
Nemščina 4. in 5. razred

II. triada Rakek
Nemščina 4. razred
Nemščina 5. razred
Šport 4., 5. in 6. razred
Tehnika 6. razred

III. triada Rakek
Izbrani šport Odbojka 7. razred
Obdelava gradiv – LES 7. razred
Nemščina I. 7. razred
Nemščina II. 8. razred
Poskusi v kemiji 8. razred
Šport za zdravje 8. razred
Sodobna priprava hrane 7. in 8. razred
Kemija v življenju 9. razred
Načini prehranjevanja 9. razred
Nemščina III. 9. razred
Šport za sprostitev 9. razred
Turistična vzgoja 7., 8. in 9. razred

Učenci lahko izberejo največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko v II. triadi in najmanj 2 in največ 3 v III. triadi.