OŠ “Jožeta Krajca” Rakek razpisuje

likovni natečaj za LOGOTIP projekta

STEM with ART= STEAM.

1. 9. 2106 – 10. 10. 2016

v okviru projekta Erazmus+

na temo znanost, matematika, tehnologija, inženiring in umetnost.
V likovnem jeziku je lahko tematika izražena z različnimi barvami, oblikami, materiali, tehnikami …

Logotip naj upošteva tudi vez med vsemi (sedmimi) sodelujočimi državami in življenje v Evropski skupnosti.

Na natečaju lahko sodelujejo vsi učenci naše  šole.

  • Likovne izdelke, prispele do 10. oktobra 2016, bo pregledala komisija. Izbrala bo tri izdelke, ki bodo našo šolo zastopali na spletnem glasovanju, ki bo 16.10.2016. Na spletni strani bomo izbirali med 21 logotipi sedmih držav. Logotip, ki bo na spletnem glasovanju dobil največ glasov, bo izbran kot logotip našega skupnega projekta.
  • Vsak poslan izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:

– ime in priimek avtorja, starost, razred;

Likovna dela oddajte razredničarki ali učiteljici LUM, Petri Mikše