Ob mednarodnem dnevu strpnosti so se učenci 6. a razreda na razredni uri intenzivno pogovarjali o strpnosti. Učenci so ugotovili, da ne smemo in ne moremo soditi ljudi glede na njihovo rasno, versko, nacionalno pripadnost, glede na videz ali spol. Ugotovili so tudi, da je pomembno, da človeka najprej spoznamo in skušamo razumeti njegov položaj, šele nato si lahko ustvarimo svoje mnenje, zavedamo pa se, da imamo vsi ljudje enake pravice in poskušamo biti strpni.

Strpni smo tudi do mlajših in starejših, zelo pomemben v šoli pa je tudi strpen odnos do sošolcev.

Da bi se tudi drugi učenci in zaposleni na šoli zavedli, kako pomembna je strpnost za naše sobivanje, so učenci pripravili napise, ki bodo na zidovih šole v prihodnjih tednih vse nas spominjali, opominjali in vzpodbujali k strpnosti vsakega posameznika.