Šolske potrebščine lahko odložite za to namenjene škatle v šoli.