V petek, 22. septembra 2017, smo izvedli tehnični dan o poklicih za učence 8. in 9. razreda. Tehnični dan je bil namenjen spoznavanju različnih programov srednjih šol in različnih poklicev. Je začetek karierne orientacije v letošnjem letu, katere cilj bo, da si učenci 9. razredov izberejo program srednje šole, katerega bi želeli obiskovati glede na svoje interese, sposobnosti, učni uspeh, veščine …

V petek je bilo na naši šoli in po Rakeku pestro. Vsi učenci so prisostvovali predstavitvi programov Šolskega centra Postojna in Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Po malici pa so si lahko ogledali predstavitve poklicev v naslednjih podjetjih in ustanovah:

Vrtec Martina Krpana, enota Rakek
DS Smith Packaging Rakek
Grifon, d. o. o., Cerknica
Optika Vesna Meček, d. o. o., Cerknica
Gostišče in pizzerija Furman Rakek
Policijska postaja Cerknica
NLB, poslovalnica Rakek
KONTIM, d. o. o., – hiša številk, Rakek
Frizerstvo Monika, Rakek

Učenci so bili s predstavitvami zadovoljni, dan je potekal prijetno in resnično smo veseli in hvaležni, da so nam podjetja in ustanove omogočile resnično izkušnjo in spoznavanje poklicev in podjetij ter ustanov na licu mesta. HVALA.