Naša šola kot partnerska šola že drugo leto sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus+, ki se bo zaključil junija 2018. Vodja projekta je ZŠ Lupačova iz Prage (Češka). Kot partnerice v projektu sodelujejo tudi šole: Fedac Manresa (Španija), Diavata (Grčija), Scuola Generala Nr. 7, Buzau (Romunija), Aksu Ilkogretim Okulu (Turčija) in N. Katranov, Svisthov (Bolgarija).

Že samo ime projekta pove, da se učenci predstavljajo s temami s področja znanosti, inženiringa, matematike, tehnike in umetnosti. Ta znanja so močno pomembna za razvoj vsake države in hkrati Evropske unije. Namen projekta je tudi spoznavanje kulturnih in geografskih značilnosti posameznih držav. Vsaka šola si je izbrala svojo temo, na katero bodo s svojimi izdelki in prispevki sodelovale partnerske šole. V okviru projekta se bodo v tednu od 12. do 18.novembra 2017 štirje učenci sedmega razreda udeležili konference v mestu Buzau (Romunija), štirje učenci pa se bodo februarja 2018 udeležili konference v mestu Svisthov (Bolgarija). Letošnji sedmošolci se bodo s svojimi kolegi iz partnerskih držav  posvetovali tudi preko spletnih konferenc, objavljali posnetke dejavnosti na spletnem portalu YouTube in objavljali prispevke na spletni strani:  http://stem.lupacovka.cz/.