V četrtek, 22. 3. 2018, smo obeležili svetovni dan voda. V večnamenskem prostoru smo okrasili stojnico in prikazali naslednje:

 1. Pri izbirnem predmetu Kemija v življenju smo naredili plakat. Vsebina plakata se je navezovala na opravljen naravoslovni dan z naslovom  Onesnaženje voda na kraškem področju, ko so učenci obiskali Križno jamo, Komunalo Cerknica in čistilno napravo na Rakeku.
 2. Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji smo analizirali različne vzorce vod, od vodovodne do ustekleničenih voda, kot so voda Mercator, Jana, Dana, Costella in Radenska. Za vsak vzorec vode so napisali podatke o vsebnosti različnih onesnaževal (amonijevih, nitratnih, nitritnih in fosfatnih ionov) in izmerili pH vode. Prav tako so zapisali, na kakšen način lahko ulovimo vsako kapljico vode.
 3. Učenci 6. razredov so si pri pouku naravoslovja zastavili raziskovalno vprašanje: “Ali je rast korenin in listov čebule odvisna od vrste vode?” V ta namen so pripravili za vsak vzorec vode po dve epruveti, napolnjeni z vodo, v kateri so vstavili mlade čebulice in vsak dan merili rast korenin in listov čebule.
 4. Učenci podaljšanega bivanja 1. a razreda so izdelali kapljice vode iz papirja in jih obesili na strešni del stojnice.

Ostali učenci pa so obeležili svetovni dan voda v okviru pouka in nekateri  svoje izdelke razstavili na hodnikih matične in podružnične šole. Pripravili so različne:

 • učne liste;
 • križanke;
 • ogledali so si kratko risanko in predstavitev pomena voda v obliki powerpointa;
 • ob slikovnem gradivu so se pogovarjali o vodi (kaj je voda, zakaj je tako pomembna za živa bitja, kje vse najdemo vodo, koliko vode je slane/sladke/pitne, kako lahko z vodo varčujemo, kako lahko prispevamo k čistejši vodi v okolju);
 • ugotavljali so, koliko vode pronica skozi različne zemeljske plasti in se pogovarjali o podtalnici, izviru in o onesnaženosti vode;
 • po skupinah so reševali kviz;
 • izvedli so poskus Vsebnost usedlin različnih vzorcev vod ob segrevanju/izhlapevanju vode;
 • na list (A4 format) v obliki kaplje vode so narisali in napisali, kje vse potrebujemo vodo;
 • poslušali pripovedno pesem Noela Favaliere z naslovom Dežna kapljica;
 • pogovarjali so se, ali je zares pomembna in dragocena vsaka kapljica vode;
 • izvedli so poskus, kjer so merili količino vode iz kapljajoče pipe v učilnici v 17 minutah;
 • ob poučni slikanici Emparja Jimeneza z naslovom Skrbimo za naš planet – Voda pljusk so se pogovarjali o izviru vode, koliko vode je na našem planetu, o varčevanju z vodo, čiščenju vode in njenih lastnostih ter o vodi kot viru življenja za vsa živa bitja;
 • pri pouku družbe so učenci oblikovali miselni vzorec o vodovju kot naravni sestavini pokrajine in odgovarjali na vprašanja;
 • obravnavali so ekološko pravljico Zvezdane Majhen z naslovom Čas brez vode in ubesedili tri pesmice na temo Voda – kaj mi pomeni:

Slike – stojnica.

Slike – hodniki.

Slike – učilnice.