V šolskem letu 2018/2019 lahko izbirate med naslednjimi ponujenimi neobveznimi izbirnimi predmeti.

4. razred  
Nemščina
Šport

5. razred
Nemščina – nadaljevalni
Šport

6. razred
Nemščina – nadaljevalni
Šport
Tehnika

Več informacij pa v priloženi knjižici: II. TRIADA_NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Knjižico boste prejeli tudi v tiskani obliki, prijavnico pa v šoli oddali do 23. aprila 2018.