Za šolsko leto 2018/2019 so bili izbrani naslednji neobvezni izbirni predmeti za II. triado:

Nemščina (4. razred)
Nemščina (5. in 6. razred)
Šport (5. in 6. razred)
Tehnika (6. razred)

Za šolsko leto 2018/2019 so bili izbrani naslednji obvezni izbirni predmeti za III. triado:

Glasbeni projekt
Izbrani šport košarka
Kemija v življenju
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obdelava gradiv les
Poskusi v kemiji
Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev
Šport za zdravje