Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2002 določila 21. maj za svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj.

V ponedeljek, 21. maja 2018, smo se tudi mi spomnili nanj. Učenci matične in podružnične šole so se odpravili na kratko fotoorientacijo, postavljeno v okolici šole.

FOTOORIENTACIJA – Rakek

FOTOORIENTACIJA – Unec

Preko vprašanj, ki so jih učenci našli na točkah, so spoznali nekaj vsebin o Svetovnem dnevu kulturne raznolikosti in kot geslo dobili najpomembnejšo vrednoto za ohranjanje kulturne raznolikosti. Bi tudi vi uspeli pravilno odgovoriti na vprašanja?

 

LJUDJE PRIPADAMO RAZLIČNIM KULTURAM, TO POMENI:

S          DA SE NAŠ NAČIN ŽIVLJENJA RAZLIKUJE.

Š          DA UPORABLJAMO BESEDE KOT STA HVALA IN PROSIM.

R         DA PRIHAJAMO IZ RAZLIČNIH DRŽAV.

ENA OD POMEMBNEJŠIH SESTAVIN KULTURE JE JEZIK. LJUDJE NA SVETU GOVORIJO RAZLIČNE JEZIKE, TEH JE OKOLI:

T         6000 –7000.

B         100.

R         1000 – 2000.

DANES JE 21. MAJ. NA TA DAN OBELEŽUJEMO:

R         SVETOVNI DAN KULTURNE RAZNOLKOSTI ZA DIALOG IN RAZVOJ.

B         SVETOVNI DAN VODA.

L          SVETOVNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC.

ENA OD POMEMBNEJŠIH SESTAVIN KULTURE JE VERA. V SLOVENIJI JE NAJBOLJ PRISOTNO KATOLIČANSTVO. TO POMENI,

O        DA MORAJO BITI VSI DRŽAVLJANI SLOVENIJE KATOLIČANI.

P         DA SE JE SKOZI ZGODOVINO NAJBOLJ OHRANILO KATOLIČANSTVO.

R         DA NE SMEMO SPOŠTOVATI DRUGIH VERSTEV.

ZNAKI NA SLIKI (golob …) SO SIMBOLI:

L          SREČE.

M        VESELJA.

N         MIRU.

ZAPIS VSI DRUGAČNI, VSI ENAKOPRAVNI SPODBUJA:

A         STARŠE, DA OTROKOM DOVOLIJO VSE.

O         MEDSEBOJNO SPORAZUMEVANJE IN RAZNOLIKOST.

U         NESTRPNOST DO LJUDI DRUGAČNE BARVE KOŽE.

MASAJI SO AFRIŠKO LJUDSTVO Z ZELO DRUGAČNO KULTURO OD NAŠE. PRI MASAJIH MOŽ IN ŽENA NIKOLI NE JÉSTA SKUPAJ. TO ZAGOTOVO POMENI:

N         DA MOŽ ŽENE NE SPOŠTUJE.

S          DA IMAJO RAZLIČNE OBIČAJE KOT MI.

G         DA ŽENA DOBI MANJŠE OBROKE.

DIALOG JE:

T         POGOVOR Z NAMENOM DOSEČI SPORAZUM.

D         RAČUNALNIŠKI PROGRAM.

I          POGOVOR, KI SE LAHKO KONČA S PREPIROM.