ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Objavljen je javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij.
Več lahko najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Rok za oddajo vloge je 5. 9. 2018.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Več lahko najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Rok za oddajo vloge je od 15. 6. 2018 do 20. 9. 2018.

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
Več lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Rok za oddajo vloge: rokov ni več, državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.