NAVODILA ZA RAVNANJE Z UČBENIKI, IZPOSOJENIMI IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

  1. Vsak učbenik je potrebno zavarovati pred možnimi poškodbami. To pomeni, da je učbenik potrebno zaviti v papir ali pa obleči v ovitek, ki učbenika ne poškoduje.
  2.  Nalepk z imeni ni dovoljeno lepiti neposredno na učbenik ali na ovitek, ki je last šole, lahko pa jih nalepite na svoj ovitek in ga ob koncu šolskega leta odstranite.
  3.  V učbenike ne pišemo, rišemo ali podčrtujemo.
  4. Uporabnik sklada je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen. Ob koncu prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati nabavne cene, ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati ⅔ nabavne cene, po tretjem letu uporabe pa odškodnina ne sme presegati ⅓ cene učbenika.
  5. Uporabnik, ki prekine šolanje ali se prepiše na drugo šolo, mora vrniti izposojene učbenike in učna gradiva za 1. razred ob prekinitvi šolanja oz. ob prepisu na drugo šolo.

Lea Sterle, skrbnica US