V letošnjem letu bomo na področju naravoslovja sodelovali v projektu Herpetološkega društva in Centra za kartografijo favne in flore z naslovom MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete.

Namen projekta je ozaveščanje o pomenu mejic in mokrišč, ki lokalno blažijo vplive podnebnih sprememb, blagodejno vplivajo na naše počutje, zagotavljajo ekosistemske storitve za človeka in so zatočišče mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. Mejice in mokrišča so tipični del kulturne krajine, ki vse bolj izginjajo, saj se mnogi ne zavedajo njihovega celostnega pomena.

Že preko poletja se je pripravljala neoznačena naravoslovna učna pot za izvedbo naravoslovnega dne (Življenje v mejicah) na naši šoli. Podatki s terena so dostopni na interaktivni karti projekta na BioPortalu, in sicer na povezavi: http://www.bioportal.si/ikarta_projekt.php?hid=83726c294aee51a2d3967bfb52649f17

K dopolnjevanju karte smo vabljeni vsi, tako učenci, učitelji in starši, da nam bo  lahko služila kot zemljevid prezrtih habitatov in njihovih prebivalcev v okolici naše šole.

Lepo vabljeni tudi k sodelovanju na fotografskemu natečaju “Zgodbe mejic”.

Več o projektu, prijavi in rokih za oddajo fotografij najdete na spletni strani  projekta MEJ-MO JIH!