Iskreno se zahvaljujemo ge. Sandri Pohole za več kot sto podarjenih knjig šolski knjižnici!