V sodelovanju s Herpetološkim društvom smo za učence 6. razreda v septembru izvedli naravoslovni dan “Življenje v mejicah”. Tokrat pa vas vabim, da se v sredo, 28. 11. 2018, ob 18. uri v knjižnici  Ivana Matičiča na Rakeku udeležite predavanja, na katerem vam bodo člani Herpetološkega društva predstavili pomen mejic in mokrišč v našem okolju.

Vabilo za predavanje najdete na spletni strani rakovške knjižnice:

MEJ-MO JIH! ali zakaj so MEJice in MOkrišča pomembna v času podnebnih sprememb